YHDISTYKSESTÄ

4H – 80 VUOTTA TEKEMISEN ILOA IKAALISISSA!


Ikaalisten 4H-yhdistys tarjoaa palveluja ja toimintaa Ikaalisten alueella. Tarjoamme paljon erilaisia kerhoja, kursseja ja koulutuksia sekä työpalvelua. Työpalveluun nuori pääsee mukaan käymällä 4H-järjestön tarjoamia erilaisia työelämäkursseja, joita ovat mm. lastenhoito- ja dogsitter-kurssit. Työelämän mahdollisuuksina on myös mm. 4H-Yritys, jonka voi perustaa 13-vuotias, yrityskurssin käynyt 4H-nuori. Tarjoamme siis oivat puitteet työelämään.


Kerhotoimintaan mukaan voi tulla 7-vuotias tai vanhempi lapsi. Meillä on runsaasti erilaisia kerhoja.  Kerhojen kokoontumisajat vaihtelevat kerhosta riippuen. Oman kerhosi kokoontumisajat asuinpaikan mukaan valintaikkunasta kerhotoiminta ja muut tapahtumat.


Järjestämme lisäksi paljon erilaisia retkiä, kilpailuja ja leirejä. Niitä ja muita tapahtumia kannattaa seurata näiltä sivuilta. Nähdään 4H-tunnelmissa!

 


 

MIKÄ 4H?

 

4H on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö kaikille 6-28 vuotiaille nuorille. Sen ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa. Tehtävää toteutetaan edistämällä nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja arjen taitoja. Lisäksi pyritään edistämään nuoren yhteistyötaitoja, kansanvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioitusta.
4H-työn tärkeimpiä arvoja ovat:


- yritteliäisyys ja ahkeruus
- yhteistyö
- rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä
- välittäminen ja suvaitsevaisuus

 

Tekemällä oppiminen on 4H:n tärkein työmenetelmä.
4H:n kansainvälinen tunnus koostuu neljästä H-kirjaimella alkavasta sanasta:


HARKINTA head
HARJAANNUS hands
HYVYYS heart
ja
HYVINVOINTI health

 

TERVETULOA MUKAAN


4H:ssa on useita vaihtoehtoja. Kerhoissa kokkailemme ja pelailemme. Lisäksi teemme retkiä mm. metsään ja järjestämme leirejä. Kerhoja voi myös itse ohjata, käytyään sopivat koulutukset. Töitä pääsee tekemään työpalvelussa, ja kansainvälistymään esimerkiksi ulkomaan leireillä tai IFYEnä.