Ysit töihin

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. 4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Ikaalisten 4H-yhdistyksen toiminta-alueella on 77 yhdeksäsluokkalaista vailla ensimmäistä työpaikkaansa ensi kesänä. Ikaalisten 4H-yhdistys tarjoaa heistä muutamalle kesätyöpaikan ja osa voi työllistyä 4H-yrittäjänä. Lopuille tarjoamme apua kesätöiden etsintään ja kannustamme työnantajia palkkaamaan nuoria töihin.

Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan myös työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman työelämäkoulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta. Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä.

Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. Nuoren voi tilata töihin myös 4H-yhdistyksen kautta ja tällöin tilaajan ei tarvitse huolehtia palkanmaksusta ja työnantajavelvoitteista, vaan 4H-yhdistys hoitaa ne ja laskuttaa tilaajaa tehdystä työstä.

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.


Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö. Paikallisesti nuorten työelämäkasvatusta Ikaalisissa tukee OP Satapirkka ja Ikaalisten Säästöpankki säätiö. Lisätiedot:

Ikaalisten 4H-yhdistys ry

Heidi Purojärvi
toiminnanjohtaja

Pyhäjärvenkatu 8
39500 Ikaalinen

ikaalinen@4h.fi
puh. 0400-778979

Puhelinpäivystys arkisin ma-pe klo 10.00-16.00